1903 წელს, ლონდონში, ხუთი პოეტი ქალი გამოეყო მწერალთა ასოციაციას და დააარსა „ლიცეუმ კლუბი“. სახელი უკავშირდება „ლიკეიონს“ – ძველი ათენის ფილოსოფიურ სკოლას.

დროთა მანძილზე ლიცეუმ კლუბი გახდა პროფესიაში წარმატებულ ქალთა არაპოლიტიკური და არარელიგიური გაერთიანება, რომელიც დღეს 17 ქვეყანაში არსებობს.

საერთაშორისო კლუბის მისიაა ერთმანეთთან დააკავშიროს ხელოვნების, მეცნიერებისა და საზოგადოებრივ სფეროებში წარმატებულად მოღვაწე ქალები მთელს მსოფლიოში.

საქართველოს ლიცეუმ კლუბს მიენიჭება სახელი *საერთაშორისო ლიცეუმ კლუბი საქართველოში* საერთაშორისო კონგრესზე, რომელიც ჩატარდება 2022 წელს მაროკოში. განცხადება უკვე შეტანილია  და  მისი რატიფიკაცია შესაძლებელია მხოლოდ კონგრესის მიერ, რომელიც სამ წელიწადში ერთხელ ტარდება.

ლიცეუმ კლუბი საქართველოში 2020 წლის ნოემბერში დაფუძნდა, შვეიცარიის ლიცეუმ კლუბის თანაშემწეობით.

დაარსებისადმი მიღვნილი საზეიმო კონცერტი  2021 წლის 26 თებერვალს გაიმართა და  17 წევრ  ქვეყანაში ონლაინ გადაიცა.

სიახლე: საქართველოს ლიცეუმ კლუბს საერთაშორისო სტატუსი მიენიჭა.

საქართველოს ლიცეუმ კლუბს საერთაშორისო სტატუსი მიენიჭა. 

2022 წლის მაისში, მაროკოში ჩატარებულ საერთაშორისო  IALC-ის კონფერენციაზე   „საქართველოს ლიცეუმ კლუბს “ მიენიჭა საერთაშორისო სტატუსი და გახდა საერთაშორისო ლიცეუმ კლუბების ოფიციალური წევრი. 

https://congress.lyceumrabat.org/

IALC CULTURAL MEETING

Cape Sounion

Athens

Athens   11 – 14 May 2023

To View the Program and Register Athens May 2023

საჭირო დოკუმენტაცია კლუბში გაწევრიანების მსურველთათვის:
  • მოკლე ბიოგრაფია
  • ფოტო სურათი
  • საწევროს გადახდის ქვითარი

კლუბის საწევროს წლიური გადასახადი შეადგენს 70 ლარს. გადახდის გრაფიკი განისაზღვრება კლუბის ადმინისტრაციის მიერ.

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები:

სს თიბისი ბანკი
საბანკო კოდი – TBCBGE22
მიმღების დასახელება – საერთაშორისო ლიცეუმ კლუბი საქართველო
ანგარიშწორების ანგარიში – GE38TB7428436080100009