უძრავი ქონების აგენტი, ეთნოლოგი

30.06.1962

1979-1984 თსუ ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტი,ეთნოგრაფი.

1985-1988 ისტორიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტი.

1989-2006 ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი.(თემა: ეთნიკური ჯგუფები საქართველოში)

2007 წლიდან უძრავი ქონების აგენტი,ჯგუფი “ერდო”.